• โทรศัพท์: +662 792 0001
  • อีเมล: info@amatafoundation.org
  • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

โครงการศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด

มูลนิธิอมตะได้จัดการประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด" ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินไทยและส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะแขนงต่างๆ ในประเทศไทย ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะนำไปแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมที่จัดพร้อมกับพิธีมอบรางวัล "อมตะ อาร์ต อวอร์ด" ในแต่ละครั้ง

การประกวดทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดียิ่งจากศิลปินทั่วประเทศ สถาบันการศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย