• โทรศัพท์: +662 792 0001
  • อีเมล: info@amatafoundation.org
  • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประเภท เรียนดีและมีความสามารถพิเศษ (Talented Scholarship)

(0 votes)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ มอบหมายให้คุณสาริตา กรมดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับ ด.ญ. ณัฐกมล ประสาทเขตรการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีผู้ปกครองและคณะครูร่วมแสดงความยินดี

ด้วยมูลนิธิอมตะมีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อวันข้างหน้าจะสามารถเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ และส่งมอบโอกาสให้แก่คนอื่นต่อไป

สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ มูลนิธิเล็งเห็นว่านักเรียนที่ได้รับทุนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีผลการเรียนดีเยี่ยม และยิ่งไปกว่านั้นยังมีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทยและด้านการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งที่มีผลงานโดดเด่น มูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด.ญ. ณัฐกมล จะเป็นแบบอย่างและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยต่อไป

ขอบคุณภาพประกอบจาก https://workpointtoday.com/mic-dek/

Last modified on Saturday, 27 November 2021 13:09

มูลนิธิอมตะ